De Avalex Conferentie

Programma

Van 13:45 tot 16:45 uur.

Toekomstige maatregelen en oplossingen voor vraagstukken rond afval en circulariteit komen voort uit een logisch breder verband en gedachtegoed. We starten daarom met de “Why”, de urgentie en noodzaak om te komen tot afvalpreventie, minder restafval en beter hergebruik van producten en grondstoffen. We willen echter ook dat de stip op de horizon binnen handbereik is binnen een realistisch tijdsbestek.

We hebben daarom gezocht naar thema’s die jullie informeren en inspireren over de vraag hoe te komen tot betere afvalpreventie, restafvalreductie en afvalscheiding. Dit door aansprekende voorbeelden te laten zien op gebied van:

  • Bestuurlijke en regionale samenwerking op gebied van circulariteit
  • Best practices op landelijk niveau op het gebied van inzameling
  • Gemeenten die een trendbreuk hebben gerealiseerd ten aanzien van restafval en recycling

Sprekers

Circulair Friesland is vastbesloten om van Friesland de meest circulaire regio in 2025 te maken en een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie. John Vernooij, directeur Omrin en voorzitter Circulair Friesland zal ons inspireren wat er mogelijk is als bedrijven, gemeenten en bestuurders in regionaal verband de handen in één slaan rond het thema circulariteit. Hoe kom je tot een dergelijke samenwerking? Welke partijen zijn drijfkracht binnen deze vereniging? Hoe ver reiken hun doelen en ambities?

Samuel Stollman, gemeenteadviseur VANG van de Nederlands Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) zal ons meer vertellen over wat andere gemeenten doen om de VANG doelstellingen te behalen. We gaan dieper in op de resultaten van onze gemeenten en de stap die nog gezet moet worden om te komen tot ambities en doelstellingen.

Wat zijn de best practices in Nederland? Wat delen gemeenten die goede resultaten bereiken? Maar ook: wat zijn de valkuilen en lessons learned? Ook betrekt hij de huidige situatie van de gemeenten in het Avalex verzorgingsgebied.

Tenslotte geven we het woord aan Hilde Niezen wethouder van de gemeente Gouda en ervaringsdeskundige met de implementatie van diftar. Hans Rijzenga beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte is eveneens aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De gemeente Gouda heeft sinds een aantal jaar diftar geïmplementeerd. Wat dit bijzonder maakt is dat Gouda een hoogbouwpercentage van 40% kent. Waarom is Gouda hier aan begonnen? Wat is het resultaat? En hoe kijkt Gouda terug op het besluitvorming en implementatieproces? Wat zijn de do’s en dont’s als je aan een dergelijk proces begint. Hoe ga je om met weerstand. En wat is er waar van de neveneffecten?

Bekijk de conferentie terug